Přejít k hlavnímu obsahu
top

Problémy velkých deformací v materiálových vědách

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GF19-29646L
Zaměření projektu.
teoretický
Oblast výzkumu
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů. Dále se budeme zabývat interakcemi mezi poškozením, delaminací a velkými deformacemi v materiálech se silně nehomogenním složením. To nám umožní lépe porozumět vznikajícím mikrostrukturám a zároveň očekáváme výsledky v analýze šíření trhlin v materiálu. Předpokládáme také nové výsledky ve studiu vlastností funkcí s konečnou deformací. Třetí oblastí našeho výzkumu budou problémy spojené s prostotou deformačních zobrazení.
Napsal uživatel kratochvil dne