Přejít k hlavnímu obsahu
top

Oddělení zpracování obrazové informace

Asistentka
Telefon
286581419
WWW
Publikace ÚTIA

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů. Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ocharnu kulturního dědictví (restaurování umění).

Hlavní témata výzkumu
  • rozpoznávání objektů na základě jejich invariantního popisu
  • registrace a fúze několika obrazů téže scény pořízené v různé době, různými senzory a/nebo z různých míst za účelem získání informace vyšší kvality
  • teorie momentových invariantů - rotační invarianty, afinní invarianty, konvoluční invarianty a jejich kombinované verze
  • obnova poškozených snímků - vícekanálová slepá dekonvoluce, odšumování se současným zachováním hran, zvýšení kontrastu a barevné úpravy
  • forenzní analýza obrazové informace - detekce nepovolených úprav obrazu
Napsal uživatel admin dne
Ing. Michal Bartoš Ph.D.
RNDr. Jan Blažek Ph.D.
Mgr. Adam Dominec
Ing. Šimon Greško
Ing. Vít Hanousek
Mgr. Adam Harmanec
Ing. Jan Havrlant Ph.D.
Ing. Jan Kamenický Ph.D.
Mgr. Tomáš Karella
Ing. Tomáš Kerepecký
Mgr. Jaroslav Knotek
Ing. Václav Košík
RNDr. Jan Kotera Ph.D.
RNDr. Zuzana Kovaříková
Ing. Babak Mahdian Ph.D.
Ing. Adam Novozámský Ph.D.
Kateřina Obadalová
Ing. Stanislav Saic CSc.
Dr. Ing. Jan Schier
RNDr. Michal Šorel Ph.D.
Dr. Ing. Lubomír Soukup
Doc. Ing. Filip Šroubek Ph.D. DSc.
Ing. Tomáš Suk Ph.D. DSc.
Ing. Milan Talich Ph.D.

The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA CR project "Solving Inverse Problems for the Analysis of Fast Moving Objects" done in collaboration with prof. Jiří Matas from FEL, ČVUT.

Jitka Kostková, a former Ph.D student of Jan Flusser, was awarded by the Antonín Svoboda Award  2020 for the best Ph.D Thesis in Computer Science. The award is presented by the Czech Society for Cybernetics and Informatics (CSKI).

ZOI team Adam Novozámský, Aleš Zita, and Barbara Zitová were awarded the Best Paper 2020 in the category Basic Science in Journal of Voice, Elsevier (IF 1.9) -  Visual and Automatic Evaluation of Vocal Fold Mucosal Waves Through Sharpness of Lateral Peaks in High-Speed Videokymographic Images. Congratulations! 

Ve čtvrtek 26.11. 2020 středoškoláci - stážisté programu Otevřená věda - představili výsledky své práce na konferenci Otevřené vědy a jejich úsilí posoudila odborná porota. V kategorii I. vědní oblast - Neživá příroda se na 1. místě umístil tým vedený Dr. Ing. Janem Schierem z oddělení Zpracování obrazové informace - Marie Šimůnková a Jiří Wolker.

Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her work on invariants of vector fields. The prize is awarded by the French Embassy and ATOS company. Congratulation!

Jan Kotera and Filip Šroubek from the Dept. of Image Processing (ZOI), and D. Rozumny and J. Matas from the Czech Technical University in recognition of their outstanding contribution Non-Causal Tracking by Deplatting received the GCPR 2019 Honorable Mention at the 41th German Conference on Pattern Recogntion, Dortmund, September 13, 2019.

Článek Spectral Imaging and Archival Data in Analysing Madonna of the Rabbit Paintings by Manet and Titian jehož spoluautorem je Jan Blažek z oddělení Zpracování obrazové informace ZOI byl v časopise Angewandte Chemie (IF 11.9) z nakladatelství Wiley oceněn označením HOT PAPER pro svůj význam v rychle se rozvíjející oblasti s vysokým zájmem odborné veřejnosti. Práce vznikla ve spolupráci s Istituto Nazionale di Ottica (CNR Italy).

9. prosince 2016 byl na ceremoniálním vyhlášení výsledků v prostorách Senátu Parlamentu České republiky oceněn hlavní cenou tým Ing. Milana Talicha, Ph.D. za projekt „Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit“, který byl vytvořen ve spolupráci s firmou Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. Tato prestižní soutěž probíhá již od roku 1996 a je organizována Asociací inovačního podnikání České republiky.

Zuzana Bílková, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI), received the first price in the Cisco Outstanding Thesis Award 2015 competition for her thesis "Segmentation of microscopic images using level set methods" (MFF UK). The supervisor was RNDr. Václav Kučera, Ph.D., MFF UK. The expert consultant of the thesis was Jindřich Soukup, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI).
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. převzal diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedy AV ČR během slavnostního ceremoniálu ve dvoraně Knihovny AV ČR 14.10. 2015.
-
The project aims to develop AI/ML models and a theoretical framework to identify and record culturally significant and climate-endangered scents, utilizing internet data for scent valuation. It…
-
Current convolutional networks work with inefficient pixel-wise image representation, which
does not provide almost any invariance. This leads to using very large training sets and
-
This interdisciplinary scientific project aims to examine the creative context of one of Leonardo's most
reproduced subjects: the Salvator Mundi. The ultimate goal is to understand one of…
-
The project focuses on the protection of video and image content and looks at ways to prevent illegal sharing. It will explore how artificial intelligence methods can circumvent these protections and…
-
At a time of cloud computing and cyber-physical systems like computer-assisted driving, software complexity is growing faster than the rate of improvement in related quality assurance techniques. The…
-
The project addresses AI forensic data mining - a new SW platform for detecting objects of interest based on complex spatio-temporal relationships with object attributes and indexed relationships. It…
-
The project aims at developing a conceptually novel approach to inverse problems by proposing
a unified theory of invariants to integral transformations using projection operators, and…
-
Řešení automatické analýzy spadu v úlech za účelem detekce Varroa pomocí metod digitálního zpracování obrazu
-
The main objective of the project is to develop a dairy cow health control system, the ultimate goal of which would be to significantly reduce the use of antibiotics in the treatment and prevention…
-
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska…
-
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software. The camera will allow to capture…
-
Bilateral cooperation with University of Antwerp: Separating the invisible from the visible: mixture analysis of macroscopic elemental maps of valuable paintings
-
PROVENANCE is an intermediary-free solution that gives greater control to users of social media and underpins the dynamics of social sharing in values of trust, openness, and fair participation.…
-
Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt…
-
Projekt se zabývá vývojem efektivních algoritmů pro popis digitálních snímků a pro odstranění poškození obrazu. Pomocí teorie momentů dokážeme odstranit rozmazání obrázku, které splňuje konvoluční…
-
Objekty, které se pohybují vzhledem k senzoru velkou rychlostí, jsou zaznamenány
rozmazaně. Tak častý jev zatím nebyl překvapivě analyzován v oboru počítačového vidění.
Funkce rozmazání…
-
Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na
specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá
popsat…
Mgr. Adam Harmanec
Mgr. Tomáš Karella
Ing. Tomáš Kerepecký
Mgr. Jaroslav Knotek
Ing. Václav Košík
RNDr. Zuzana Kovaříková
The Winter School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers involved in image processing research. 22.1. - 26.1. 2014, Mariánská
The Spring School of Image Processing is a popular meeting point of students and researchers from several Czech institutions involved in image processing research as well as guests from abroad. The program of the 2012nd edition of the Spring School of Image Processing will consist mainly of tutorial talks given by organizers from the Department of Image Processing (ÚTIA) and participating Ph.D. students. More about the program you can find on the web of Image Processing Department.

4.6. - 8.6. 2012, Krušné hory, Mariánská.