Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit

Agentura: 
MPO
Identifikační číslo: 
FR-TI4/436
Zahájení: 
01.05.2012
Ukončení: 
30.04.2016
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např. přehradní hráze, dálniční a železniční mosty, opěrné stěny zářezů, chladicí věže, skalní masivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti, apod. Tyto rizikové objekty a lokality mohou být narušeny přírodními živelnými událostmi (např. povodně, vichřice, eroze, seismická aktivita) nebo neopatrnou činností člověka (např. havárie, důlní činnost) a způsobit tak značné materiální škody nebo ohrožení zdraví, příp. života lidí. Účelu projektu bude dosaženo vytvořením metodických a technologických postupů pro sběr InSAR dat a jejich následné zpracování moderními matematicko-statistickými metodami prostřednictvím výpočetních a vizualizačních nástrojů dostupných on-line na Internetu.
Publikace ÚTIA: 
seznam
30.09.2018 - 11:05