Institute of Information Theory and Automation

University courses

Course name Lecturer Faculty Semester
Statistical methods for estimation of uncertain systems Šmídl Fakulta elektrotechnická ZČU oba
Advanced control methods for electrical engineering applications Šmídl Fakulta elektrotechnická ZČU oba
Coding Theory and Cryptography Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Dynamic Decision Making Kárný Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní
Kódování a základy kryptologie Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Matematické algoritmy Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní
Modelování systémů a procesů Přikryl Fakulta dopravní ČVUT letní
Pravděpodobnost Pecherková Fakulta dopravní ČVUT letní
Sociální systémy a jejich simulace Hrabák Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT zimní
Statistika Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní
Stochastické systémy Pecherková Fakulta dopravní ČVUT zimní
Responsible for information: AS
Last modification: 04.01.2011
Institute of Information Theory and Automation