Přejít k hlavnímu obsahu
top

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího
Asistentka
Telefon
266052505
WWW
Publikace ÚTIA

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

Napsal uživatel admin dne
Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Michal Havlíček Ph.D.
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
RNDr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Ing. Radek Richtr Ph.D.
Ing. Nahidbanu Shaikh
RNDr. Petr Somol Ph.D.
Vítek Sýkora
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
Veronika Vilímovská
Martin Vítek
Martin Vítek
RNDr. Pavel Žid Ph.D.

Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé přírodě. Vítek abosolvoval stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů pod vedením Jiřího Filipa z oddělení Rozpoznávání obrazů.

Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011

RNDr. Pavelu Váchovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cenu Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu za rok 2011 dostal kolektiv autorů ÚTIA . Tým vedený prof. Ing. Michalem Haindlem, DrSc. ve složení Ing. J. Filip, Ph.D, Ing. J. Grim, CSc., RNDr. Vojtech Havlicek, Ph.D a Ing. M. Hatka byl oceněn za vědecký výsledek Matematické modelování vizuálních vlastností povrchů materiálů.

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2010

Ing. Jiřímu Filipovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.
The IEEE TPAMI selected the article:

Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, Oct. 2009

as a featured article of the November issue.

President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Rangachar Kasturi presents at Cambridge to Dr. Michal Haindl the IAPR Fellow award for contributions to the theory and practice of model-based pattern recognition.

The IAPR Fellow award is conferred on persons to acknowledge their distinguished contributions to the field of pattern recognition and to IAPR activities.

The president of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prof. H. Illnerova, has presented the Bernard Bolzano 2003 Medal to Prof. Rudolf Hanka for contributions in the mathematical sciences. The Bernard Bolzano Honorary? Medal for Merits in the Mathematical Sciences is awarded by the Academy of Sciences of the Czech Republic to distinguished scientists who have considerably contributed to the development of the whole field and who have fruitfully collaborated with researchers in the Czech Republic.

President of the International Association for Pattern Recognition IAPR prof. Horst Bunke presented to prof. Pavel Pudil the IAPR Fellow award for contributions to statistical pattern recognition.

The IAPR Fellow award is conferred on persons to acknowledge their distinguished contributions to the field of pattern recognition and to IAPR activities.

Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé přírodě. Vítek abosolvoval stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů pod vedením Jiřího Filipa z oddělení Rozpoznávání obrazů.

-
Real-world comprises thousands of materials having different surface
appearances. These appearances are a key in our everyday judgements of
material properties, which are based on our…
-
Vzhled povrchu je jeden z nejdůležitějších aspektů komerčních produktů v oblastech od spotřební elektroniky, interiérů a exteriérů vozidel až po kosmetiku. Výrobci využívají atraktivních visuálních…
-
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci…
-
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je…
Ing. Nahidbanu Shaikh
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Matematicko-fyzikální fakulta UK

The department of Pattern Recognition organizes 2nd Workshop on Perception of Material Appearance.

The workshop will be held at UTIA, in room 3, on Monday, November 6th, 2023, starting at 9:00.

Program:

09:00-09:10 – Welcome & introduction

The department of Pattern Recognition organizes half-day Workshop on Perception of Material Appearance.

The workshop will be held at UTIA, in room 473, on Tuesday, June 14, 2022, starting at 9:00.

Program:

MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design. The aim of the workshop is to bring together researchers from diverse communities dealing with this topic, including neural network, pattern recognition, machine learning and statistics. MCS 2007 will focus in particular on the application of multiple classifier systems in biometrics.