Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení rozpoznávání obrazu

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052505
Publikace ÚTIA: 
seznam

logo PRD Oddělení Rozpoznávání obrazů se zaměřuje na statistické rozpoznávání s důrazem na rozpoznávání založené na vícerozměrných statistických modelech, aplikace konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Oddělení aplikuje tyto teorie především v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů. Ve všech těchto oblastech dosáhli členové skupiny mezinárodního věhlasu představovaného vědeckými oceněními a členstvím v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

04.05.2018 - 08:11

Detaily

Mgr. Petr Dostál Ph.D.
Ing. Jiří Filip Ph.D.
Ing. Jiří Grim CSc.
Prof. Ing. Michal Haindl DrSc.
Ing. Martin Hatka Ph.D.
Ing. Michal Havlíček Ph.D.
RNDr. Vojtěch Havlíček Ph.D.
Jana Krejčová
Ing. Mikuláš Krupička Ph.D.
RNDr. Stanislav Mikeš Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Pudil DrSc.
Ing. Radek Richtr Ph.D.
Ing. Nahidbanu Shaikh
RNDr. Petr Somol Ph.D.
RNDr. Pavel Vácha Ph.D.
Ing. Radomír Vávra Ph.D.
Veronika Vilímovská
Martin Vítek
Martin Vítek
RNDr. Pavel Žid Ph.D.
Období: 2022 - 2024
Real-world comprises thousands of materials having different surface appearances.
Období: 2017 - 2019
Vzhled povrchu je jeden z nejdůležitějších aspektů komerčních produktů v oblastech od spotřební elektroniky, interiérů a exteriérů vozidel až po kosmetiku. Výrobci využívají atraktivních visuálních efektů pro zvýraznění funkčních vlastnosti jejich produktů. Tyto efekty jsou dosaženy buď úpravou mikrogeometrie povrchu nebo aplikací povrchových vrstev.
Období: 2014 - 2016
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití.
Období: 2011 - 2013
Naše okolí představuje značné množství materiálů s rozličnými povrchovými texturami. Vnímaní těchto textur je základem pro naše běžné hodnocení vlastností odpovídajících materialů. Naše hodnocení je založeno na naších minulých zkušenostech s rozpoznáváním a používáním těchto materiálů.
Ing. Nahidbanu Shaikh
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Fakulta informačních technologií ČVUT
Workshop on Perception of Material Appearance 2022 , 14.06.2022
The department of Pattern Recognition organizes half-day Workshop on Perception of Material Appearance.The workshop will be held at UTIA, in room 473, on Tuesday, June 14, 2022, starting at 9:00.Program:
7th International Workshop on Multiple Clasifier Systems , 22.05.2007
MCS 2007 is the seventh workshop in a well-established series of meetings providing an international forum for the discussion of issues in multiple classifier system design. The aim of the workshop is to bring together researchers from...