Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Diskrétní matematika

Přednášející: 
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

Obsah přednášky: Číselné obory, dělitelnost v oboru celých čísel. Kombinatorika: množiny, funkce, permutace a faktoriál; kombinační čísla a Pascalův trojúhelník, binomická věta; princip inkluze a exkluze a jeho aplikace. Grafy: definice a reprezentace grafů, skore grafu; souvislost grafů, stromy a kostry grafů; rovinné grafy a jejich základní vlastnosti. Obsah cvičení: Praktická aplikace látky přednášky na matematické úlohy.

11.12.2018 - 09:31