Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Termodynamika a mechanika kontinua pevné fáze (FSv CVUT)

Fakulta: 
Fakulta stavební ČVUT
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ano
V˙předmětu budeme studovat modely používané v˙mechanice kontinua pevné fáze. Jde zejména o isotropní funkce, objektivní funkce, princip nezávislosti na pozorovateli, elastické materiály v konečné pružnosti, linearizovaná teorie, nestlačitelné materiály v konečné pružnosti i linearizované teorii, hyperelasticita, chování modelu vzhledem k determinantu gradientu deformace, definice prvního Piola-Kirchhofova tenzoru napětí v případě hyperelastického materiálu, materiálové modely v konečné pružnosti, elastické konstanty hyperelastického materiálu, homogenní-nehomogenní materiál Rheologické modely, Kelvinův-Voigtův materiál, Maxwellův materiál, viskózní materiály s vedením tepla, termoelastický materiál, adiabatický materiál. Clausiova-Duhemova nerovnost a její důsledky pro konstitutivní vztahy.
13.01.2015 - 13:18