Přejít k hlavnímu obsahu
top

Diskrétní struktury

Fakulta
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semestr
zimní
Typ kurzu
bakalářský
Vyučován
Ne
WWW

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů. 

Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky. 

Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.). 

Návaznosti: Poznatky předmětu jsou využívány v dalších předmětech studijního plánu, např. v předmětech Úvod do databázových systémů, Návrh a implementace databázových systémů, Datové struktury a algoritmy nebo Programovací jazyky a překladače.

Napsal uživatel neuner dne