Přejít k hlavnímu obsahu
top

Statistika

Přednášející
Fakulta
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Semestr
oba
Typ kurzu
bakalářský
Vyučován
Ano
WWW

L. Jirsa spolupracuje ve formě cvičení, předmět vede Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy matematické statistiky.
Témata: popisná statistika, základy teorie pravděpodobnosti, diskrétní a spojité náhodné veličiny, pravděpodobnostní rozdělení, hustota pravděpodobnosti, bodové a intervalové odhady, testování statistických hypotéz, základy analýzy rozptylu, lineární regrese, korelační analýza, analýza časových řad, základy indexní analýzy.

Napsal uživatel neuner dne