Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: MTR Období: 2017 - 2019
V projektu budeme modelovat individuální rozhodování jedinců, jež je určující pro analýzu mikroekonomických vztahů. Navážeme na dlouhotrvající diskusi tranzitivity preferencí, jednoho ze základních axiomů teorie očekávané utility. Navrhneme teorii rozhodování s netranzitivními preferencemi a prozkoumáme její vztah ke již existujícím teoriím tohoto typu. V další části prozkoumáme subjektivně...