Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Martin Dungl

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
pracuje v soukromé firmě
Odborné zájmy: 
Bayesovské modelování
Publikace ÚTIA: 
11.11.2020 - 12:17