Ústav teorie informace a automatizace

RNDr. Irena Horáčková

Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Odborné zájmy: zpracování obrazu, administrace webových stránek
Publikace na ÚTIA: seznam

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 05.03.2014
Ustav teorie informace a automatizace