Ústav teorie informace a automatizace

Knihovna pro čtenáře

Některé následující služby jsou dostupné pouze z ÚTIA se správným nastavením proxy. Mimo budovu ÚTIA je nutné mít nainstalovanou VPN a stejné nastavení. Samotné zalogování do webu ÚTIA tyto služby nezpřístupňuje.

Odpovědnost za obsah: KN
Poslední změny: 26.09.2014
Ustav teorie informace a automatizace