Přejít k hlavnímu obsahu
top

Economic Dynamics: Analytical and Computational Treatment of Macroeconomic Models

Zahájení
Ukončení
Identifikační číslo
IAA7075202
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Monetární a cenovou dynamiku lze výstižně popsat systémy diferenciálních rovnic. Pomocí těchto rovnic lze vhodně charakterizovat dynamické chování komoditního a peněžního trhu, jakož i rovnováhu výrobního sektoru z keynesovského, walrasovského a klasického pohledu. V tradiční makroekonomické dynamice se složité systémy popisují jednoduchými modely, které charakterizují pouze základní matematické vlastnosti systému a neodpovídají věrně ekonomické realitě. Díky jednoduché formulaci dospíváme pak u takových modelů i k jejich jednoduchému dynamickému chování. S rozvojem výpočetní techniky a pokrokem v teorii diferenciálních rovnic lze úspěšně řešit i složitější nelineární modely. Tyto systémy však vykazují vyšší stupeň dynamiky, tj. nelineární kmity nebo deterministický chaos. Navrhovaný řešitelský kolektiv se zaměří na formulaci a řešení těchto dynamických systémů a na vyřešení podmínek, za kterých dochází k nelineárním periodickým oscilacím případněi k chaosu
Napsal uživatel dostalova dne