Ústav teorie informace a automatizace

Center for fundamental research for dynamical economics and econometrics

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): LC06075
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2006 - 2011
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Formulovat a analyzovat nelineární dynamické ekonomické modely a jejich možné využití v rámci makroekonomických analýz v prostředí reálné ekonomiky.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 21.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace