Ústav teorie informace a automatizace

Advanced methods for complex systems analysis and control

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GAP103/12/1794
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2012 - 2014
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 21.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace