Přejít k hlavnímu obsahu
top

Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA13-18652S
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené, simulační nástroje pro popis procesů poškození v oblasti malých deformací v kvazikřehkých materiálech způsobených mechanickými účinky a transportem tepla a vlhkosti. Bude provedena analýza existujících kontinuálních modelů. Budou vyvinuty a efektivně implementovány numerické metody řešení nelineárních sdružených problémů a bude provedena analýza matematických modelů. Pomocí vyvinutých simulačních nástrojů budou analyzovány rozsáhlé reálné úlohy z oblasti stavebního inženýrství a geotechniky. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh s kvazikřehkými materiály spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.
Napsal uživatel kroupa dne