Ústav teorie informace a automatizace

A New 3D Descriptors of Synthetic Drug Molecular Structure for Drug Analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GLuar/2014/FTMK(1)/A00004
Trvání: 2014 - 2015
Publikace na UTIA: list

Další informace:

Project funded by the Univ. of Technology, Melaka, Malaysia
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace