Ústav teorie informace a automatizace

Automatic evaluation of videokymographic recordings for early diagnosis and prevention of vocal fold tumors

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TA04010877
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2014 - 2017
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.

Tým řešitelů:

Další informace:

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 16.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace