Ústav teorie informace a automatizace

Experimentally justified multiscale modelling of shape memory alloys

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
Oddělení: MTR
Podporováno (ID): GA14-15264S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2014 - 2016
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech. Nejen, že vývoj těchto modelů poslouží k lepšímu pochopení termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí, ale modely budou rovnež implementovány do numerického softwaru, který jejich výstupy zpřístupní inženýrským aplikacím, a ověřeny na simulacích biomechanických aplikací slitin s tvarovou pamětí.
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 08.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace