Ústav teorie informace a automatizace

ASSISLT - Automated Software System in Speech-language Therapy

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Bílková, Ing. Adam Novozámský, RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TJ01000181
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2018 - 2019
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 04.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace