Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Michal Bartoš, Ph.D.

Michal Bartoš ZOI
Pozice: Postdoktorand
Odborné zájmy: Dekonvoluce signálů a obrazů, Perfuzní zobrazování, Praktická optimalizace, 3D ultrasonografie
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2597
Místnost: 24
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti:

Seznam publikací z jiných institucí:

Kratochvíla, J., Jiřík, R., Bartoš, M., Standara, M., Starčuk, Z. and Taxt, T. (2016), Distributed capillary adiabatic tissue homogeneity model in parametric multi-channel blind AIF estimation using DCE-MRI. Magn. Reson. Med., 75: 1355–1365. 

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; BARTOŠ, M.; BARTUŠEK, K. Zpracování dat v MRI perfusní analýze. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12, 2014. s. 47-54. ISBN: 978-80-214-5049- 3.

JIŘÍK, R.; SOUČEK, K.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; DRAŽANOVÁ, E.; DRÁFI, F.; GROSSOVÁ, L.; KRATOCHVÍLA, J.; MACÍČEK, O.; NYLUND, K.; HAMPL, A.; GILJA, O.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Blind Deconvolution in Dynamic Contrast- Enhanced MRI and Ultrasound. In 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2014. p. 4276-4279. ISBN: 978-1-4244-7929- 0.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; STANDARA, M.; STARČUK, Z.; TAXT, T. The Precision of DCE- MRI Using the Tissue Homogeneity Model with Continuous Formulation of the Perfusion Parameters. MAGNETIC RESONANCE IMAGING, 2014, vol. 32, no. 5, p. 505-513. ISSN: 0730- 725X.

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; TAXT, T.; ŠPRLÁKOVÁ, A.; KEŘKOVSKÝ, M.; STANDARA, M.; BARTUŠEK, K.; STARČUK, Z. Interleaved Time-Effective DCE- MRI. MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE. Springer Berlin Heidelberg, 2013. p. 204-205. ISSN: 1352- 8661.

MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; ŠPRLÁKOVÁ, A.; KEŘKOVSKÝ, M.; TAXT, T.; BARTUŠEK, K.; STARČUK, Z. Interleaved DCE and DSC- MRI. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve / Trendy v biomedicínském inženýrství 2013. Podbanské, Vysoké tatry, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2013. s. 177-180. ISBN: 978-80-8086-208- 4.

KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; BARTOŠ, M.; STARČUK, Z.; TAXT, T. Blind Parametric Multi-Channel Deconvolution for Estimation of Arterial Input Function in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Springer Berlin / Heidelberg, 2012. p. 228-229. ISSN: 0968- 5243.

TAXT, T.; JIŘÍK, R.; RYGH, C.; GRÜNER, R.; BARTOŠ, M.; ANDERSEN, E.; CURRY, F.; REED, R. Single-channel blind estimation of arterial input function and tissue impulse response in DCE-MRI. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2012, vol. 59, no. 4, p. 1012-1021. ISSN: 0018- 9294.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; TAXT, T. Precision of DCE- MRI parameter estimates using extended distributed capillary adiabatic tissue homogeneity model. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2011, vol. 24, no. 0, p. 18-18. ISSN: 0968- 5243.

JIŘÍK, R.; STANDARA, M.; MALÁ, A.; BARTOŠ, M.; TAXT, T.; STARČUK, Z. Flow Phantom for Validation of Absolute Quantification in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. MAGMA – Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2011, vol. 24, no. 0, p. 247-248. ISSN: 0968- 5243.

KEUNEN, O.; JOHANSSON, M.; OUDIN, A.; SANZEY, M.; ABDULRAHIM, S.; FACK, F.; THORSEN, F.; TAXT, T.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; MILETIC, H.; WANG, J.; STIEBER, D.; STUHR, L.; MOEN, I.; RYGH, C.; BJERKVIG, R.; NICLOU, S. Anti- VEGF treatment reduces blood supply and increases tumor cell invasion in glioblastoma. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2011, vol. 108, no. 9, p. 3749-3754. ISSN: 0027- 8424.

MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KRATOCHVÍLA, J.; KOLÁŘ, R. Software Package for Dynamic Contrast- Enhanced Ultrasound Imaging. In Abstract Book - 2011 Joint National Ph.D. Conference in Medical Imaging and MedViz Conference. Bergen, Norway: University of Bergen, 2011. p. 120-121. ISBN: 978-82-993786-6- 6.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KEUNEN, O.; TAXT, T. Adaptive Filtering of Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Images. In Abstract Book. Bergen: University of Bergen, 2011. p. 88-88. ISBN: 978-82-993786-6- 6.

KEUNEN, O.; TAXT, T.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; THORSEN, F.; JOHANSSON, M.; OUDIN, A.; SANZEY, M.; ABDULRAHIM, S.; FACK, F.; BJERKVIG, R.; NICLOU, S. Multi-modal imaging and pharmacokinetic modeling shed light on mechanism of action of anti- angiogenic therapy in malignant gliomas. Methods and Applications in Bioinformatics: From ideas to results. 2010. s. 3-4.

BARTOŠ, M.; KEUNEN, O.; JIŘÍK, R.; BJERKVIG, R.; TAXT, T. Extension of the standard tissue homogeneity model to fully continous model in dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 269-274. ISBN: 978-80-214-4106- 4. ISSN: 1211- 412X.

KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M. Advanced Methods for Perfusion Analysis in Echocardiography. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S33 (S41 p.)ISSN: 0862- 8408.

HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; BARTOŠ, M. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 2559/2009 " Metody lícování obrazů lékařských zobrazovacích modalit". 1. 2010. s. 1-5.

JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; STANDARA, M.; TAXT, T. Regularized multichannel estimation of arterial input function in dynamic contrast- enhanced MRI. In Contrast-Enhanced Biomedical Imaging. Book of abstracts of the 12th bi-annual conference on contrast agents and multimodal molecular imaging. Mons, Belgium; 2010. European Magnetic Resonance Forum (EMRF), 2010. p. 43-44. ISBN: 978-80-214-4106- 4.

JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M.; STANDARA, M.; TAXT, T. Blind Multichannel Estimation of Arterial Input Function in Dynamic Contrast- Enhanced MRI. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno University of Technology, 2010. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-4106- 4.

HARABIŠ, V.; BARTOŠ, M.; KOLÁŘ, R. Registration of Ultrasound Contrast Images for Perfusion Analysis. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Mnichov: Springer, 2009. p. 1147-1150. ISBN: 978-3-642-03881- 5.

BARTOŠ, M. Perfusion analysis in T1-weighted dynamic contrast- enhanced MRI. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: Novpress, 2009. p. 310-314. ISBN: 978-80-214-3870- 5.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R. Comparison of non-blind and blind deconvolution by the richardson- lucy algorithm in MR perfusion. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 47-48. ISSN: 1211- 412X.

BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Measurement of SonoVue TM Properties for Quantitative Contrast Ultrasonic Imaging. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 22-22. ISSN: 1211- 412X.

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 09.08.2017
Ustav teorie informace a automatizace