Ústav teorie informace a automatizace

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Stanislav Saic, CSc., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VG20102013064
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2010 - 2013
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Předmětem předkládaného projektu je vývoj softwarového produktu pro podporu identifikace a autentifikace obrazových záznamových zařízení a materiálu a rekonstrukce zachycené obrazové informace. V dnešní době je forenzní analýza digitální fotografie, videa a odpovídajících snímacích zařízení často součástí vyšetřování a důkazního řízení. Obrazová snímací zařízení, jako například digitální fotoaparáty či digitální videokamery, jsou dnes běžně dostupná, dokonce některé druhy kriminality (dětská pornografie) jsou na nich přímo závislé. V projektu PIZZARO se budeme věnovat vývoji produktu, který umožní lépe analyzovat digitální obrazové materiály (snímky i videa) než je možno existujícími metodami v kriminalistické praxi. Projekt PIZZARO se zaměřuje na tři problémy, spojené s digitální obrazovou informací, jejich pořizováním a analýzou: 1. identifikace snímacího zařízení; 2. pravost zachycené informace; 3. nedostatečná kvalita obrazové informace pro vynesení úsudků.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 18.04.2014
Ustav teorie informace a automatizace