Přejít k hlavnímu obsahu
top

Intelligent decision support of diagnosis and therapy in nuclear medicine by Bayesian processing of uncertain data and probabilistic mixtures

Zahájení
Ukončení
Identifikační číslo
1ET100750404
Zaměření projektu.
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
WWW
Abstrakt
První verze systému pro podporu rozhodování, používající biofyzikální a radiologická data, byla v minulosti provozně testována. Některé její nedostatky indikují zdokonalení metodiky analýzy směsí a rozšíření množiny dat o biochemické, histologické a jiné medicínské veličiny. Cíle: 1. Rozšíření teorie a algoritmů bayesovské analýzy směsí pro konzistentní zpracování diskrétních veličin a dat s chybějícími bloky. Rozšíří se tak soubor flexibilních programových nástrojů pro implementaci směsové analýzy jakožto metody pro získávání a využití informace o systému z dat generovaných tímto systémem. 2. Sběr a systemizace dat z různých vyšetření pacientů. Vznikne tak soubor dat pro samotnou směsovou analýzu i pro další využití lékaři pro účely klinické i výzkumné. 3. Vývoj a implementace poradního modulu a s nimi spojené algoritmické a programové řešení souvisejících úloh. Vznikne tak softwarový systém pro použítí v rutinním provozu. 4. Zkušební provoz a testování poradního systému.
Napsal uživatel vkralova dne