Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Studentské práce

Vzhledem k charakteru Ústavu jsou studentské práce a témata v kompetenci jednotlivých oddělení. Zde naleznete rozcestník:

Adaptive Systems (AS) Podrobné informace o tématech (magisterských i doktorandských) a jejich seznam naleznete zde.

Control Theory (TR)

Členové oddělení působí jako školitelé na těchto univerzitních pracovištích: ČVUT FEL v Praze (S. Čelikovský, M. Šebek, V. Kučera). Aktuální informace naleznete na stránkách příslušné vysoké školy.

Matematická teorie rozhodování (MTR)

Členové oddělení působí jako školitelé na těchto univerzitních pracovištích: MFF UK (F. Matúš, J. Outrata, T. Roubíček, M. Studený), Fakulta managementu VŠE (R. Jiroušek). Aktuální informace jsou dostupné na stránkách příslušných vysokých škol.

Econometrics (E) Členové oddělení působí jako školitelé a vedoucí diplomových a doktorských prací na MFF a FSV UK a na fakultách VŠE v Praze. Podrobnosti na stránkách příslušných vysokých škol.

Image processing (ZOI) Členové oddělení působí jako školitelé na MFF UK, FJFI a FBMI ČVUT, ČZU, FSV ČVUT a PřF UK. Podrobnější informace o možnostech pro zájemce z magisterského a doktorandského studia naleznete zde.

Pattern Recognition (RO) Oddělení Rozpoznávání obrazu je školícím pracovištěm doktorandů a diplomantů z MFF UK, FJFI ČVUT, FEL ČVUT, FD ČVUT a FM VŠE. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího oddělení Prof. Ing. Michala Haindla, DrSc.

Signal Processing (ZS) Členové oddělení působí jako školitelé na FEL ČVUT. Zájemci o diplomové práce nebo Ph.D. studium mohou kontaktovat vedoucího oddělení Ing. Jiřího Kadlece, CSc.

Stochastic Informatics (SI) Členové oddělení působí jako školitelé a vedoucí diplomových prací na MFF UK a FJFI ČVUT. Podrobnosti lze nalézt na stránkách těchto vysokých škol.

02.05.2018 - 13:36