Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení teorie řízení

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052385
Fax: 
286890286
Publications ÚTIA: 
list

Logo of ACT Výzkum teorie řízení má v ÚTIA dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let minulého století přispěli jeho pracovníci k významnému rozvoji jak metod vstupně-výstupního popisu, tak i metod stavových. V sedmdesátých a osmdesátých letech dosáhli členové oddělení významných výsledků, které zavedly zcela novou oblast celosvětového výzkumu. Mezi těmito výsledky je parametrizace všech regulátorů stabilizujících danou soustavu (známa jako Youla-Kučerova parametrizace) a návrh řídicích systému pomocí polynomiálních rovnic. Od devadesátých let pak vědecké aktivity oddělení zahrnovaly výzkum od robustního řízení až po nelineární systémy.

Aplikovaný výzkum oddělení se v současnosti zaměřuje na numerické metody pro simulace a návrh systémů řízení. Dále se zabývá návrhem a implementací nových metod robotického kráčení.

Teoretický výzkum oddělení v současnosti převažuje a soustřeďuje se na analýzu řízených systémů, návrh jejich řízení a na obecnou teorii dynamických systémů. Zejména pak na:

  • Analýza a návrh robustního řízení lineárních rozlehlých a prostorově rozprostřených systémů.
  • Teoretické a numerické metody pro analýzu a návrh řízení nelineárních systémů, a to i chaotických.
  • Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů využívajících vlastností jejich invariantních variet.
  • Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.
  • Dynamické systémy definované na složitých sítích různého typu.
admin: 08.02.2017 - 12:44

Detaily

Sergej Čelikovský profesorem , 24.06.2011
Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. byl v pražském Karolinu dne 24. 6. 2011 prezidentem Václavem Klausem jmenován profesorem.
Ing. Petr Augusta , 21.06.2011
obhájil dne 22. 4. 2011 doktorskou práci "Spatially invariant systems: modelling, analysis and control via polynomial technique" na Fakultě elektrotechnické ČVUT a 21. 6. 2011 byl promován doktorem (Ph.D.).
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society) , 10.01.2011
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society. Nové složení výboru pobočky a další podrobnosti na http://control.ieee.cz/?q=aboutcss
Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatickém řízení v ČR a SR , 10.01.2011
Zajímavé informace a novinky v oboru automatického řízení nejen v ČR a SR na http://control.ieee.cz
S. Čelikovský čestným hostujícím profesorem Univerzity ve Wuhanu. , 03.12.2008
Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem Univerzity ve Wuhanu, Čína. Wuhan je metropolí střední Číny ležící na soutoku řek Yangtze a Hanshui. Universita ve Wuhanu (http://w3.whu.edu.cn/en/) patří mezi významné čínské university s bohatou tradicí. Jmenování je tak výrazem ocenění dlouholeté vědecké spolupráce ÚTIA a S. Čelikovského s čínskými institucemi a odborníky v oblasti...
The 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005 , 02.06.2005
The 16th IFAC World Congress 2005 in Prague was co-organized by the Department of Control Theory. The congress is held every three years and is considered the flagship event of the IFAC Federation. The 16th IFAC World Congress took place in the Prague Congress Center between July 3rd and July 8th, 2005. With an attendance of almost two and half thousand participants from 63 countries, this was definitely the...
Chevalier dans ľordre des Palmes Academiques Medal to Vladimír Kučera , 31.12.2005
In 2006, Professor Vladimír Kučera was awarded the prestigious medal Chevalier dans ľordre des Palmes Académiques established by Napoleon Bonaparte in 1808. See the ceremony picture.
Ing. Mohammad Mushfiqul Alam Ph.D.
Ing. Milan Anderle Ph.D.
Ing. Petr Augusta Ph.D.
RNDr. Petra Augustová Ph.D.
Mgr. Zdeněk Beran CSc.
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Mgr. Kamil Dolinský Ph.D.
Ing. Jan Ježek CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc.
Mgr. Volodymyr Lynnyk Ph.D.
Ing. Branislav Rehák Ph.D.
Miroslava Součková