Ústav teorie informace a automatizace

Oddělení teorie řízení

Logo of ACT Vedoucí oddělení:
Sergej Čelikovský

Zástupce vedoucího oddělení:
Branislav Rehák

Asistenka:
Miroslava Součková

telefon: +420 266 052 385
fax: +420 286 890 286
www: http://tr.utia.cas.cz/
lidé: lidé, doktorandi
Seznamy publikací, přednášek, projektů

Výzkum v teorii lineárního řízení má v Ústavu dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let minulého století přispěli výzkumní pracovníci Ústavu, který řídil profesor Strejc, k významnému rozvoji jak metod vstupně-výstupního popisu, tak metod stavových. Následně v sedmdesátých a osmdesátých letech členové Oddělení pod vedením profesora Kučery dosáhli značných výsledků, které zavedly zcela novou oblast celosvětového výzkumu. Mezi těmito výsledky je parametrizace všech regulátorů stabilizujících danou soustavu (známa jako Youla-Kučerova parametrizace) a návrh řídicích systému pomocí polynomiálních rovnic. V devadesátých letech vědecké aktivity Oddělení zahrnovaly výzkum od robustního řízení až po nelineární systémy.

Aplikovaný výzkum v Oddělení se soustřeďuje na numerické metody pro simulace a návrh systémů řízení, což přineslo řadu originálních softwarových balíčků pro řízení a simulace. Současné vědecké zaměření Oddělení teorie řízení, jež vede od roku 2004 Sergej Čelikovský, se týká analýzy a návrhu řídicích systémů na jedné straně a topologického studia dynamických systému na straně druhé. Hlavní čtyři oblasti výzkumu jsou:

  • Analýza a návrh lineárních systémů včetně robustního řízení.
  • Numerické metody pro analýzu a návrhu řídicích systémů včetně chaotických systémů.
  • Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů.
  • Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.
Důraz je kladen jak na teoretické výsledky, tak na počítačové implementace získaných výsledků.

 

Poslední události:logo lokalni IEEE
Lokální pobočka společnosti IEEE pro řídicí systémy (IEEE Control Systems Society.
Nové složení výboru pobočky a další podrobnosti na http://control.ieee.cz/?q=aboutcss
29
Jmenovací dekret

Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem Univerzity ve Wuhanu, Čína.

Wuhan je metropolí střední Číny ležící na soutoku řek Yangtze a Hanshui. Universita ve Wuhanu (http://w3.whu.edu.cn/en/) patří mezi významné čínské university s bohatou tradicí. Jmenování je tak výrazem ocenění dlouholeté vědecké spolupráce ÚTIA a S. Čelikovského s čínskými institucemi a odborníky v oblasti nelineárních dynamických systémů.
60
Petr Augusta

Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic Control for Theoretical Contribution in Saint Petersburg, Russia, May 17–19, 2006.

8
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 26.05.2014
Ustav teorie informace a automatizace