Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Estimating drift parameter in infinite dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process

Datum a čas: 
13.03.2017 - 15:30
Místnost: 
Externí přednášející: 
Pavel Kříž
Pracoviště externího přednášejícího: 
VŠCHT v Praze
Abstract - Postscript, PDF
10.03.2017 - 13:12