Ústav teorie informace a automatizace

Estimating drift parameter in infinite dimensional fractional Ornstein-Uhlenbeck process, Part 2

Přednášející: Pavel Kříž
Pracoviště: VŠCHT v Praze
Datum a čas konání: 20.03.2017 - 15:30
Místnost: 203
Oddělení: Stochastická informatika (SI)

Podrobnosti:

Abstract - Postscript, PDF
Ustav teorie informace a automatizace