Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

KN

Ebooks zakoupené naší knihovnu

Elsevier – přístupné přes Science Direct

Securing SQL Server
Cherry, Denny
ISBN: 9781597496254

Numerical Methods and Optimization in Finance
Gilli, Manfred
ISBN: 9780123756626Wiley – přístupné přes Wiley online library

Concepts & Methods of Decision-Making

admin: 02.05.2018 - 13:36

Knihovna

 

Knihovna ÚTIA zajišťuje přístup ke knihám a časopisům ve vlastních fondech a ve fondech ostatních knihoven v České republice i v zahraničí. Dále zajišťuje přes internet přístup k elektronickým verzím knih a časopisů a k referenčním a citačním databázím. Knihovna ÚTIA je veřejná, je evidována v adresáři knihoven Ministerstva kultury ČR a řídí se knihovním zákonem č. 341/2006 Sb. resp. 257/2001 Sb. Fyzický fond knihovny obsahuje cca 33 500 svazků. Provoz knihovny upravuje knihovní řád.

 

 

 

admin: 16.07.2018 - 09:13

Knihovna pro čtenáře

Některé následující služby jsou dostupné pouze z ÚTIA se správným nastavením proxy. Mimo budovu ÚTIA je nutné mít nainstalovanou VPN a stejné nastavení. Samotné zalogování do webu ÚTIA tyto služby nezpřístupňuje.

admin: 02.05.2018 - 14:49

Pro autory

admin: 05.07.2011 - 13:06

Jak nastavit proxy server pro přístup do placených databází

Databáze planecené z prostředků ÚTIA vyžadují mít správně nastavený počítač.
Je nutné mít nastavenou tzv. proxy na ribana.utia.cas.cz a port na 8000.

Nastavení ve Firefoxu:

Menu -> Možnosti
Záložka Rozšířené, podzáložka Síť, tlačítko Nastavení připojení ...
Ruční nastavení proxy serverů ...
HTTP proxy: ribana.utia.cas.cz, Port: 8000
+ zaškrtnout "Pro všechny protokoly používat tento proxy server"

 

admin: 02.08.2016 - 09:17

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - KN