Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Lenka Kulhavá

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
pracuje ve firmě 3M
Publikace ÚTIA: 
26.01.2015 - 11:28