Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.

Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Pozice: postdoktorand
Oddělení: Zpracování signálů (ZS)
Odborné zájmy: předzpracování dat, řízení dopravy
Publikace na ÚTIA: seznam

Podrobnosti:

Délka kolon je jedna z nejdůležitějších veličin, která umožní získat informaci o aktuální situaci v dopravní oblasti. Tato veličina je normálními technickými prostředky, které se používají v dopravním řízení, neměřitelná. Ve své práci se věnuji různým metodám, jak tuto informaci získat. Již navržený lineární stavový model pracující s lineární odhadovací metodou se ukázal pro reálné oblasti nedostačující. Zkouším navrhnout jak nelineární metodu odhadu tak přizpůsobit stávající lineární model aktuální a reálné dopravní situaci. Tyto dva kroky velmi výrazně zlepšují odhad délky kolon a umožňují předávat přesnější informace pro dopravní řízení. Dále se zabývám spojením logistického modelu a směsí, a jeho odhadu s aplikací v dopravě.
Odpovědnost za obsah: ZS
Poslední změny: 02.01.2018
Ustav teorie informace a automatizace