Ústav teorie informace a automatizace

Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.

Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Adaptivní systémy (AS)
Odborné zájmy: předzpracování dat, řízení dopravy
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Telefon: +420 26605 2280
Místnost: 482
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti:

Délka kolon je jedna z nejdůležitějších veličin, která umožní získat informaci o aktuální situaci v dopravní oblasti. Tato veličina je normálními technickými prostředky, které se používají v dopravním řízení, neměřitelná. Tato práce se věnuje různým metodám, jak tuto informaci získat. Již navržený lineární stavový model pracující s lineární odhadovací metodou se ukázal pro reálné oblasti nedostačující. Cílem této práce bylo navrhnout jak nelineární metodu odhadu tak přizpůsobit stávající lineární model aktuální a reálné dopravní situaci. Tyto dva kroky velmi výrazně zlepšily odhad délky kolon a tedy umožnily předávat přesnější informace pro dopravním řízení. Dále se disertační práce věnuje zvýšení stability při použití nelineárních metod odhadu. Testováním se zjistilo, že použití pouze lokálních nelineárních odhadovacích metod přináší rizika špatného odhadu. Proto je v práci navrženo řešení problému hierarchickým odhadem, kde by docházelo k současnému odhadu dvou a více metod odhadu, což by zajistilo stabilitu odhadu natolik velkou, že by toto odhadování mohlo být nasazeno i v reálném prostředí.
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 09.03.2015
Ustav teorie informace a automatizace