Ústav teorie informace a automatizace

Mgr. Jan Voříšek

Pozice: Doktorand
Oddělení: Ekonometrie (E)
Odborné zájmy: Matematická teorie katastrof
Publikace na ÚTIA: seznam

Email:
Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8, Česká republika

Podrobnosti o doktoranském studiu:

Školitel: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Název disertační práce: Empirická analýza kapitálových trhů
Obor doktorandského studia: M5 - Ekonometrie a operační výzkum
Typ studia: prezenční
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doba studia: 30.09.2008-
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 13.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace