Ústav teorie informace a automatizace

New Approaches to Monitoring and Forecasting Financial Markets

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GA402/09/0965
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2009 - 2013
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 17.01.2013
Ustav teorie informace a automatizace