Ústav teorie informace a automatizace

Advanced techniques of Bayesian decision making in complex systems

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): AV ČR - CNR Itálie
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2004 - 2009
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: general
Poslední změny: 14.02.2011
Ustav teorie informace a automatizace