Ústav teorie informace a automatizace

DYME - Dynamical models in Economics

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GAP402/12/G097
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický, aplikační
Trvání: 2012 - 2018
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME. Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na exelentní úrovni zabývají matematickými modely v ekonomii.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 13.01.2013
Ustav teorie informace a automatizace