Přejít k hlavnímu obsahu
top

Vícehodnotový přístup k optimům a ekvilibriím v ekonomii

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GAP402/12/1309
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Vícehodnotový přístup nabízí efektivní nástroje pro tvorbu modelů v teorii her a analýzu ekonomických optim i ekvilibrií. Cílem tohoto projektu je využití metod mnohoznačné analýzy a vícehodnotové logiky k zevrubnému výzkumu několika vybraných náročných problémů teorie her. Náš přístup zahrnuje kooperativní i nekooperativní modely. Budeme analyzovat stabilitu a citlivost ekonomických úloh vedoucích na zobecněné Nashovo ekvilibrium a optimalizovat pobídkovou strategii pro spotový trh Evropské energetické burzy. Zvláštní pozornost bude věnována kooperativním hrám s fuzzy koalicemi a návrhu dynamických vyjednávacích procedur pro jejich jádro. Aplikace vícehodnotové a dynamické epistemické logiky nám umožní nejen zachytit tok informace a znalostí ve hrách, ale postihnout i nejistotu v datech úlohy. Vícehodnotovost prostupuje všechny uvedené herní modely jak na straně popisu hry, tak i jejího řešení.
Napsal uživatel kroupa dne