Ústav teorie informace a automatizace

Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Oddělení: E
Podporováno (ID): FP7-SSH-2013-2
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2014 - 2016
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 05.01.2015
Ustav teorie informace a automatizace