Ústav teorie informace a automatizace

Control of walking robots using collocated virtual holonomic constraints

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GA17-04682S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2017 - 2019
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt se bude zabývat výzkumem nových metod návrhu podaktuovaného kráčení mechanických robotických systémů pomocí nové metodiky tzv. sladěných virtuálních holonomních omezení. V současnosti je často využívána metoda nesladěných virtuálních holonomních omezení, která má ale řadu nevýhod. Bude proto, mimo jiné, zkoumána hybridní invariantnost sladěných omezení, která je klíčovým teoretickým předpokladem pro praktické využití nově navrhované metodiky. Příslušné algoritmy kráčení budou analyzovány pomocí metody Poincareho řezů, dále testovány simulačně, a následně i experimentálně na laboratorním modelu kráčení. Za tímto účelem budou teoreticky rozvíjeny a následně využity i algoritmy identifikace podaktuaovaných mechanických systémů.
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 26.06.2017
Ustav teorie informace a automatizace