Ústav teorie informace a automatizace

ERCIM-European Research Consortium for Informatics and Mathematics

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): LA 322
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání: 2007 - 2010
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: RO
Poslední změny: 30.04.2012
Ustav teorie informace a automatizace