Ústav teorie informace a automatizace

Algorithms for Complex Systems Analysis and Control Design

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Oddělení:
Podporováno (ID): GA102/08/0186
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2008 - 2010
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: TR
Poslední změny: 21.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace