Ústav teorie informace a automatizace

Identifikace modelů s poruchou na výstupu

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): IBS1075102
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2001 - 2003
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 14.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace