Institute of Information Theory and Automation

You are here

SI

Infinite dimensional stochastic systems

Start: 
2007
End: 
2009
Identification Code: 
GA201/07/0237
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2018-05-14 12:14

Stochastické systémy

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
magisterský
Semester: 
zimní
Current: 
Ne
2017-11-06 10:03

Cena AV pro mladé vědecké pracovníky udělena M. Ondrejátovi

Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za rok 2008 byla udělena Martinu Ondrejátovi z oddělení SI za soubor prací "Stochastické nelineární vlnové rovnice" při slavnostním setkání v pražské vile Lanna za účasti ředitelů akademických pracovišť a dalších hostů.
2018-05-02 13:36

Anotations

Blind Source Separation

Blind Source Separation consists of recovering original signals from their mixtures when the mixing process is unknown. In biomedicine, namely in MEG and EEG signal processing, one of the most popular algorithms nowadays is SOBI (Second Order Blind Identification). We proposed a procedure for fast implementation of the Weights-Adjusted SOBI (WASOBI) algorithm for asymptotically optimal separation of Gaussian autoregressive (AR) sources.

2009-12-03 10:25

Pravděpodobnost a statistika

Faculty: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
2015-01-14 14:22

Pages

Subscribe to RSS - SI