Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: ZOI Období: 2020 - 2022 Grantor: TACR
The main objective of the project is to develop a dairy cow health control system, the ultimate goal of which would be to significantly reduce the use of antibiotics in the treatment and prevention of infectious mammary gland inflammation. Sub-goals: - Design a system of continuous microbiological diagnostics on dairy farms - Monitor the health and economic benefits of consistently applyi
Oddělení: AS Období: 2020 - 2022 Grantor: GACR
Blind inverse problems (i.e. inverse problems with unknown parameters of the forward model) are well studied for models with uniform grids, such as blind image deconvolution or blind signal separation. Recently, new methods of learning of non-linear problems with differentiable nonlinearities (i.e.
Oddělení: E Období: 2020 - 2022 Grantor: GACR
The project addresses the disconnection issue of the current financial and economic agent-based research. A complex agent-based economic model with an integrated financial sector will be suggested and a focus will be devoted to its econometric estimation. This interconnection will allow an overall study of the economic system under realistic assumptions about the behavior of economic agents.
Oddělení: E Období: 2020 - 2022 Grantor: GACR
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly with respect to their fundamental factors such as number of users, number of transactions, traded volume, and others.
Oddělení: ZS Období: 2020 - 2021 Grantor: FG
UrbanSmartPark project focusses on the development and pilot demonstration of automated vehicles that simplify driverless on-street inner-city parking and provide a broad range of possibilities for parking-related services. Activities are coordinated by Technical University of Braunschweig, Automotive Research Center Lower Saxony.
Oddělení: ZS Období: 2020 - 2021 Grantor: FG
The project TIE aims at creating a strategic infrastructure for urban policy management in the field of urban mobility. This will be done by advancing the ability of cities to define, adopt, and implement policy recommendations that aim to improve mobility, based on a thorough understanding of the TIE’s components and resources, and how those components and resources interact with each other.
Oddělení: ZOI Období: 2019 - 2022 Grantor: MV_CR
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu.
Oddělení: ZS Období: 2019 - 2022 Grantor: FG
Projekt Arrowhead Tools je zaměřen na vývoj SW nástrojů pro podporu digitalizace a automatizace založené na Arrowhead Framework. Řešitelský tým ÚTIA se bude zabývat vývojem SW nástroje pro automatickou konfiguraci v prostředí Debian Linux pro obvody Zynq a Zynq Ultrascale+ s programovatelným logickým polem na jediném čipu.
Oddělení: MTR Období: 2019 - 2021 Grantor: GACR
Záměrem projektu je použít metody polyedrální geometrie na řešení matematických problémů s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle se týkají několika oblastí: statistického učení grafických modelů struktur podmíněné nezávislosti, teorie pro jejich aplikace, supermodulárních funkcí, schemat pro sdílení tajemství, teorie kooperativních her a intervalových pravděpodobností.
Oddělení: E Období: 2019 - 2023 Grantor: GACR
Dostupnost velkých digitálních finančních databází v současnosti přináší nové výzvy pro kvantitativní finance. Mnohé klasické ekonometrické nebo optimalizační modely ve financích přestávají být vhodné nebo numericky řešitelné, když se mají aplikovat na digitální finanční data.
Oddělení: MTR Období: 2019 - 2021 Grantor: GACR
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů.
Oddělení: E Období: 2019 - 2021 Grantor: GACR
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální.
Oddělení: SI Období: 2019 - 2021 Grantor: GACR
The project is aimed at research in the field of stochastic partial differential equations (SPDEs), in particular, at the qualitative behaviour of solutions and optimal control thereof. Also, some related space-time systems (Brownian web) arising as a continuum limit of discrete random systems will be studied. More specifically, the following topics will be emphasized: 1.
Oddělení: ZOI Období: 2019 - 2021 Grantor: TACR
The aim of the VKG 3.0 project is a new system for the diagnosis of vocal disorders, consisting of a new type of multi-line video camera and data processing software.
Oddělení: ZOI Období: 2019 - 2020 Grantor: AV_CV
Bilateral cooperation with University of Antwerp: Separating the invisible from the visible: mixture analysis of macroscopic elemental maps of valuable paintings

Stránky