Institute of Information Theory and Automation

Sociální systémy a jejich simulace

Lecturer: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: magisterský
Department: AS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými.
Responsible for information: general
Last modification: 02.02.2015
Institute of Information Theory and Automation