Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2021 - 2023
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných pořadových skórech, (b) přijít s testy založenými na nových mnohorozměrných pořadích a znaménkách, (c) popsat a modelovat mnohorozměrnou volatilitu pomocí kvantilové regrese pro vektorové závisle proměnné, (...
Odděl.: SI Období: 2020 - 2022
Jednoduché lokální zákony mohou v případě interagujících stochastických systémů vést ke složitému chování na velkých škálách. Přirozený přístup ke studiu těchto jevů vychází ze škálovacích limit a zkoumání příslušného asymptotického chování. Někdy je náhodnost přítomná i na makroskopické úrovni a motivuje tak studium náhodných spojitých modelů. V jiných případech se fluktuace projevují na...
Odděl.: SI Období: 2019 - 2021
The project is aimed at research in the field of stochastic partial differential equations (SPDEs), in particular, at the qualitative behaviour of solutions and optimal control thereof. Also, some related space-time systems (Brownian web) arising as a continuum limit of discrete random systems will be studied. More specifically, the following topics will be emphasized: 1. Non - Markovian...
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme (a) prozkoumat využití směrových a eliptických (regresních) kvantilů pro statistickou inferenci, (b) několika způsoby zobecnit dosavadní eliptické (regresní) kvantily, (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat...
Odděl.: SI Období: 2016 - 2018
Odděl.: SI Období: 2015 - 2017
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (...
Odděl.: SI Období: 2014 - 2016
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně. Kanonický rozklad tenzoru je rozklad tenzoru na součet...