Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: Období: 2021 - 2023
Projekt je zaměřen na výzkum nových metod analýzy a syntézy nelineárních regulátorů pro pružné a řetězcovité mechanické systémy s cílem kompenzovat nebo efektivně řídit jejich kmitavé módy a mezní cykly. Problematika řešení efektivní kompenzace kmitavých módů je motivována pružně-robotickými a jeřábovými aplikacemi, kde standardní lineární metody selhávají buď vzhledem k silně nelineární...
Odděl.: Období: 2017 - 2019
Projekt se bude zabývat výzkumem nových metod návrhu podaktuovaného kráčení mechanických robotických systémů pomocí nové metodiky tzv. sladěných virtuálních holonomních omezení. V současnosti je často využívána metoda nesladěných virtuálních holonomních omezení, která má ale řadu nevýhod. Bude proto, mimo jiné, zkoumána hybridní invariantnost sladěných omezení, která je klíčovým teoretickým...
Odděl.: Období: 2013 - 2016
Project deals with novel advanced methods for global analysis and control design for decomposed strongly nonlinear state space dynamical models with complex interactions of their components. Focus will be made on multivalued uncertain dynamical systems, especially the multivalued systems class that might be called as the "systems of systems". The aim is to investigate the chaotic...