Ústav teorie informace a automatizace

Size and value of information in the optimization over incomplete data

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GAČR 402/08/0618
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2008 - 2009
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
  • Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 20.01.2011
Ustav teorie informace a automatizace