Ústav teorie informace a automatizace

Nonlinear dynamical economic systems: Theory and applications

Vedoucí projektu: Prof. RNDr., Ing. Jan Kodera, CSc., Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Oddělení: E
Podporováno (ID): GD402/03/H057
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2003 - 2007
Publikace na UTIA: list

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 21.03.2012
Ustav teorie informace a automatizace