Ústav teorie informace a automatizace

Syntax Meets Semantics: Methods, Interactions, and Connections in Substructural logics

Vedoucí projektu: Carles Noguera, Ph.D.
Oddělení: MTR
Poskytovatel: Zahraniční poskytovatel
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2016 - 2019
Další informace: zde
Odpovědnost za obsah: MTR
Poslední změny: 16.05.2017
Ustav teorie informace a automatizace