Ústav teorie informace a automatizace

BOREC – Color Image in Realtime Embedded Computing

Vedoucí projektu: Dr. Ing. Jan Schier
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TH03010330
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2018 - 2020
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 06.03.2018
Ustav teorie informace a automatizace